Rönnbäcksskolan

Rönnbäcksskolan, Romares väg, är en grund- och gymnasiesärskola.