Ringstorpshus

Ringstorpshus, ett s.k. kronotorp, beläget i nuvarande kvarteret Rågen, mellan Ringstorpsvägen–Johan Banérs gata och Trekantsgatan.