Riksbyggen

Riksbyggen, öppnade sitt kontor i Helsingborg år 1956, när bostadsrättsföreningen Helsingborgshus nr 6 uppförde sitt bostadshus på Sankt Pedersgatan 13–15. Riksbyggen hade tidigare uppfört fem hus med bostadsrätt i Helsingborg. Riksbyggen har under sin verksamhet byggt ca 5 300 lägenheter, de flesta under ledning av Nils-Eric Ericson som var chef under åren 1958–1990.