Rikets sal

Rikets sal, byggnad på Jönköpingsgatan 66 uppförd 1964 av det frireligiösa samfundet Jehovas vittnen.