Richters magasin

Richters magasin, på sin nya plats

Richters magasin, ursprungligen utfört som en u-formad byggnad där det i dag återstående magasinet utgjorde den ena flygeln. Det uppfördes av J. Jacobsson i två etapper. Den norra delen byggdes 1908 efter ritningar av Alfred Hellerström och den södra 1913. Magasinet övertogs så småningom av olika ägare, den norra delen av Gödningsbolaget och den södra av Leonard Richter AB. I samband med utbyggnaden av Norra hamnen under slutet av 1990-talet flyttades magasinet västerut intill Båthusgatan.