Öresundsförbindelse

Öresundsförbindelse Helsingborg–Helsingör. Frågan om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, över eller under Öresund, har diskuterats sedan slutet av 1800-talet. Det var emellertid först efter andra världskriget som frågan på allvar togs upp på den politiska dagordningen. Vid Nordiska rådets första session 1953 ingicks en överenskommelse mellan regeringarna i Sverige och Danmark om att arbeta för en fast förbindelse mellan de två länderna. Mycket talade för att den tänkta fasta förbindelsen skulle lokaliseras till norra Öresund i höjd med Helsingborg och Helsingör där sundet är smalast. I början på 1960-talet agerade staden för att det östra brofästet skulle komma att ligga i höjd med Tinkarpsbackens krön. Nu blev det inte så som många hoppades (eller fruktade!) – bron kom först vid millenieskiftet och hamnade som bekant i den södra delen av Öresund. Numera utreder Helsingborgs stad möjligheterna att bygga järnvägstunnlar för person- och godståg mellan Helsingborg och Helsingör. Det nu framtagna förslaget har en sträckning från Västhamnen i Helsingborg till järnvägstationen i Helsingör. Tunnlarna avses att borras i berget under Öresund.

Havsbottenundersökningar i sundet 1958:

https://www.youtube.com/watch?v=aynVDkL6-6c