Örestrandsbadet

Örestrandsbadet, lockar en sommardag massor av helsingborgare till strand och vatten
Örestrandsbadet, lockar en sommardag massor av helsingborgare till strand och vatten

Örestrandsbadet, tidigare kallat Fria bad som en motvikt till de kommersiella baden såsom Norra och Södra kallbadhusen, Pålsjöbaden m.fl. Ännu tidigare kallades platsen Lugnet och strax söder om den nedlagda (2005) bensinmacken ”Böljan” låg villa Lugnet. Utmed stranden hade då fiskare landningsplats med fiskebodar och båtar. Fria bad, som badet även officiellt kallades, började användas i slutet av 1930-talet. Det frekventerades då särskilt av kvinnor och barn. År 1924 fick platsen officiell badstatus; ”… det kvinnliga Helsingborg, som här med sina barn fått upplåtit en badplats med gratisbad vid Järnvägsviadukten på norr …”
År 1948 uppfördes den första omklädningsbyggnaden och området fick sedan namnet Örestrandsbadet, men än i dag lever namnet Fria bad kvar. Badplatsen har moderniserats och under våren 2005 pågår omfattande omdaning av hela Örestrandsbadet och dess omgivning.