Resfeldtska huset

”Resfeldtska huset”, i folkmun för den längst i väster belägna fastigheten på den norra sidan av Nedre Eneborgsvägen, alldeles vid Gamla kyrkogården. Här fanns tidigare en liten gård vilken ägdes av lantbrukare C. Resfeldt. Gården sträckte sig upp över platsen för Petrikyrkan. Det nuvarande huset byggdes av två söner till nämnde Resfeldt.