Reklam- och annonsbyråer

Reklam- och annonsbyråer, har funnits i Helsingborg sedan mitten av 1900-talet. Tidigare skötte affärerna och företagen sin egen produktion av reklam, men så småningom startades professionella reklambyråer. Svenska Telegrambyrån etablerades i Helsingborg i slutet av 1940-talet och 1963 öppnade Allmänna Annonsbyrån en filial i staden. Den senare köptes efter några år av den amerikanska firman Ted Bates. Behovet av reklammaterial var omfattande och ytterligare byråer startades liksom ett stort antal fotoateljéer, sätterier, reproanstalter och tryckerier. Under slutet av 1900-talet genomgick både reklambyråerna och den grafiska industrin en radikal förändring, då den digitala tekniken började införas. Trots en omfattande företagsnedläggning i den nya teknikens spår, har nya etableringar gjorts och reklambyråernas verksamhet och den grafiska produktionen i Helsingborg är fortfarande både betydande och framgångsrik. Se även Grafisk industri.