Rådstuga

Rådstuga, i äldre tider inbegrep benämningen dels namn på en ”publik” byggnad, d.v.s. ”rådhus”, dels ett juridiskt begrepp för rådstugurätt. Detta var bl.a. ett forum för stadfästande av överlåtelser av vissa rättigheter eller bevittnande av avtal. Det äldsta rådstugubrevet är utfärdat i juli 1560 och behandlar en gåva av en gård i staden till Sankt Olai kirke i Helsingör. I rådstugan behandlades även exempelvis klagomål över uppkomna skador, rättsliga tvister och liknande.