Örby

Örby, ursprungligen en liten samling av gårdar strax söder om Råån. Namnets förled ”ör” betyder grus/ sandbank och ”by” syftar på gård. I dag är en stor del av området, Örby ängar, Helsingborgs stads vattentäkt och det är just markens sammansättning som gör det lämpat för denna typ av vattenreningssystem.