Raus södra

Raus Södra/Vång, bostadsområde vars första utbyggnadsetapp utformades efter en arkitekttävling år 1977. Utbyggnaden av de ca 370 lägenheterna pågick under åren 1988–1993. Efter en ny arkitekttävling avseende utformningen av den västra delen av området pågår nu utbyggnaden av detta exploateringsområde.