Raus planterings skola

Raus planterings skola, Östra Tallgatan, togs i bruk 1895. Flera om- och tillbyggnader har gjorts. Den nuvarande skolan är från 1994 och har elever från förskola till och med årskurs 6.