Raus norra

Raus Norra, (Ättekulla) bostadsområde, beläget sydväst om Rusthållsgatan och Österleden. Större delen av området byggdes ut under 1970-talet.