Raus kyrkskola

Raus kyrkskola, (”gamla skolan”), i bruk 1848–1887, belägen vid uppgången till Raus kyrka. Före 1848 hade byamännen inte kunnat enas om var man skulle bygga skolhus, ett för Köpinge och Raus samt ett för Örby och Pålstorp. Kyrkoherden och nykterhetskämpen Peter Wieselgren tvingade fram ett beslut om denna enda skolbyggnad för alla fyra byarna.