Raus Folkets Park

Raus Folkets Park, anlagd 1909 i samband med storstrejken samma år. I backen öster om Elektrokoppar kunde ideella krafter arrendera ett område och där bygga dansbana, café, teaterpaviljong, tält med skjutbana jämte övriga anläggningar. I fotogenlampors ljus hölls fester, uppträdande av artister, men framför allt agitationsmöten där inte minst Gustav Möller, som då arbetade som journalist i Helsingborg, höll flera brandtal. Rivalitet mellan Rååbor och folk från Raus plantering, vilka gemensamt skötte parken, gjorde att skötseln av denna kom att ledas av personer med bristande kompetens. Efter ett par år var sagan all, det hela slutade med utmätning. Den idylliska platsen kom ändå under flera år senare att nyttjas av bl.a. Frälsningsarmén, godtemplarloger, klubbar och föreningar för utflykter. KEA

Läs mera: Einar Svenson: ”Raus Folkets Park – en femtioårig idyll”, Helsingborg – staden vid Sundet, höstnr 1960.