Ramlösagården

Ramlösagården, bostads- och verksamhetsområde väster om Österleden mellan Clausgatan och Gustavslundsvägen. Bostadsdelen omfattar ca 120 villor och lägenheter. I områdets östra del är ett industriområde med ca 30 000 m2 tomtmark utbyggt.