Ramlösa Brunnssextett

Ramlösa Brunnssextett, har framsprungit ur Vendisterna, kamratförening bildad efter artilleriregementet A3:s förflyttning från Landskrona till Kristianstad. Vid vendisternas sammankomster ville man ha musik med ”blås” och därför bildades på 1970-talet en sextett för detta. Musikerna, helsingborgare, blev flitigt engagerade i sin hemstad och på 1980-talet ändrades namnet till Ramlösa Brunnssextett. Sextetten, som egentligen är en septett, då slagverk nu även ingår, spelar typisk brunnsmusik och framträder i uniformer, kopior av artilleriregementets äldre modell. Ramlösa Brunnssextett har anlitats i många offentliga sammanhang, inte bara i Helsingborg utan även på orter runt om i landet, bl.a. Medevi brunn. De har svarat för musik vid Sofiakällan och under tiden Brunnshotellet var igång i Ramlösa musicerades där på söndagseftermiddagarna. Även på Kul-i-juli har sextetten gjort sig känd. De har också framträtt i TV. Populärt under senare år är deras framträdande då passagerare från gästande kryssningsfartyg besöker Brunnsparken i Ramlösa. KEA