Rainy Day Women

Rainy Day Women, lokal kvinnlig popkvintett som var mycket populära på 1960-talet och bestod av Lena Maria Gårdenäs, Bonita Nordahl, Inga-Lill Johansson, Ann- Christin Pettersson och Barbro Werke. Fotograf: AB Litorieproduktion. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.