Ragnar Karlssons Gummiverkstad

Ragnar Karlssons Gummiverkstad startades i maj 1920 på Persgatan 37. År 1930 flyttades verkstaden till Sjömanshuset med adress Badhusgatan 1. Moderna vulkaniseringsmaskiner och en ständigt ökad kundkrets krävde större lokaler och 1957 flyttade man till f.d. Äggcentralens byggnad på Ringstorpsvägen.