Radiopionjärer

Radiopionjärer. Helsingborg var tidigt ute med rundradiosändningar. Redan 1923 demonstrerades det nya mediet i Helsingborg av elingenjör J.P. Schöld och hans söner i ”Radioståndet” vid en hantverksutställning i staden. Utsändningar skedde från verkstaden på Bruksgatan. I samband med dessa bildades 1925 Helsingborgs radiobyggnadsförening. Föreningen öppnade 1927 helt privat Helsingborgs Rundradiostation på Karlsgatan 7. Läroverksadjunkten och kommunalpolitikern Nils Enert var som föreningens förste ordförande en pådrivande kraft och stationens förste hallåman. Efter förhandlingar med riksradion byggde bröderna Edvin och Axel Schöld samt ingenjör Ture Norrman år 1926 en relästation på Slottsvångsskolan, varifrån sändarantennen drogs till en mast på det intilliggande vattentornets topp. Härifrån reläades det svenska riksprogrammet. Stationen togs 1937 över av Televerket som fortsatte sändningarna där till 1959. År 1960 installerade Sveriges Radio en studio i Konserthuset. Välkänd hallåman och programmakare under många år framöver var skolmannen och kommunalpolitikern m.m. Karl Salomonsson. KEA

Läs mera: Ture Norrman, ”Några glimtar från radions genombrott i Helsingborg…”, Minnen från Helsingborg och dess skola 22 (1955).