Raahus

Raahus, hade vissa arkitektoniska släktdrag med Åbergs första skapelse Skabelycke (Sofiero)
Raahus, hade vissa arkitektoniska släktdrag med Åbergs första skapelse Skabelycke (Sofiero)

Raahus, namn på ett sedan länge rivet hus uppfört på 1880-talet av fil.dr Samuel Åberg (jr) på Köpinge nr 3 i Raus, öster om Rusthållsgatan/Kummelgatan. Byggnaden var uppförd som en riddarborg i medeltidsstil och fick namnet Raahus efter sockennamnet. Efter Åbergs död (han var ogift) ärvdes Raahus av syskonbarnen, varvid brorsdottern Signe Julie Adéle, gift med ryttmästare Carl Agardh, löste in de övrigas andelar. Efter Carl Agardhs död sålde änkan Raahus till grosshandlare Måns Henningsson och när denne avled 1923 ärvde sonen, juristen Karl Henningsson, fastigheten. Denne avled i början av 1960-talet varefter huset stod tomt några år tills det togs i bruk som platskontor åt bl.a. vägverket i samband med byggandet av motorvägsinfarten. Sedan Frigoscandia AB förvärvat fastigheten i början på 1970-talet behövdes platsen för uppförande av deras kontorsbyggnad och Raahus revs 1976.