Råå studiecirkels bibliotek

Råå Studiecirkels bibliotek, startat 1913 i IOGT:s regi och var under många år landets största bibliotek i nykterhetsrörelsens regi. Grunden till biblioteket var en boksamling hopbringad av överlärare August Chronqvist i slutet av 1890-talet och inhyst Råå museum för fiske och sjöfart i Råå Södra skola. År 1913 övertogs böckerna av barberare Otto Cederblad, som skötte biblioteket i sin kombinerade frisörsalong och tobaksaffär på Rååvägen. År 1953 slogs Studiecirkelns bibliotek ihop med Stadsbiblioteket och är nu dess Rååfilial. Under 46 år fram till 1971, alltså även efter sammanslagningen, förestods biblioteket av redaktör Erik Larsson (1896–1981).

Läs mera: Åsa Rausing-Roos, ”När biblioteket kom till Råå”, Råå Museitidning 15 (1998); Birgitta Larsson, ”Råå Studiecirkel och dess bibliotek på Erik Larssons tid”, (ibid) 16 (1999).