Råå småbåtshamn

Råå småbåtshamn, anlagd 1965 av Helsingborgs hamn. Här skapades då plats för ca 600 båtar. Det dröjde dock innan någon större aktivitet kom till stånd i den nya hamnen. I samband med att hamnförvaltningen i staden förbjöd småbåtar utan motor att segla ut och in genom hamninloppet i nordhamnen där färjetrafiken var tät, flyttade många båtägare sina båtar till Råå. Omkring 1975 var båtplatserna på Råå fulltecknade och det var lång kölista för att få båtplats. På initiativ av Olle Dehlin och efter segslitna förhandlingar fick man till stånd en utbyggnad, 200 meter rakt ut i Öresund. Föreningen Råå småbåtshamn bildades och under ledning av sjöingenjör Stefan Schmidt kom arbetet igång med byggandet av en andelshamn. Finansieringen skedde via andelar på 5000 kronor. Avtalet mellan föreningen och hamnförvaltningen gällde under tjugo år och 2003 överlämnade föreningen den med 220 platser utökade småbåtshamnen till staden utan kostnad. Därmed upphörde även Föreningen Råå småbåtshamn, vars arkiv överlämnats till Föreningen Idrottsarkivet, FIA. Se även under Båt-, segel- och roddklubbar. KEA