Råå norra skola

Råå norra skola, Rååvägen, i bruk 1880, var från början folkskola. 1922–1942 inrymdes här Raus högre folkskola, i dagligt tal ”Högskolan”. Den avvecklades 1942 då man införde en åttonde klass i den ordinarie folkskolan. I stället blev här skola för utvecklingsstörda, särskola blev benämningen 1954. Verksamheten flyttade så småningom över till andra skolbyggnader och var avvecklad på Råå norra skola 1973. Byggnaden revs 1987.