Råå likvagnsbod

Råå likvagnsbod. Det helt nybildade Råå Likvagnsbolag inköpte år 1887 en likvagn, som placerades i en bod uppförd på stranden nedanför Coyetsgatan. Likvagnen, som bl.a. utnyttjades flitigt under spanska sjukan 1918, användes sista gången den 19 maj 1937. Några år därefter brände man den uttjänta vagnen. Boden förföll så småningom alltmer, tills några idealister sommaren 2001 påbörjade en renovering för att återställa den i ursprungligt skick. Man har även lyckats anskaffa en likvagn.