Råå Järn & Maskinaffär,

Råå Järn- & Maskinaffär, grundad 1905 av byggmästare Magnus Lundström och skeppsbyggmästare Emil Holm. Firman inrättades i sjökapten N.O. Olssons fastighet på Rååvägen 32. År 1929 tog Emil Holms son, John Holm, över järnhandeln och 1930 flyttades järnaffären till egen fastighet på Rååvägen 26–28. År 1978 överlät Holm rörelsen på Kurt Åkerman som drev den vidare till 1995. Järnhandelsbutikerna i staden var allmänt på utdöende och några år senare var även Råå utan järnhandel sedan efterföljare försökt hålla rörelsen i gång.

Läs mera: Åsa Rausing-Roos, ”Råå järn- och maskinaffär 1905–2001”, Museitidningen, utgiven av Råå museum 10:2 (2002).