Råå camping

Råå camping, vid de forna befästningsvallarna. Foto 1960-tal
Råå camping, vid de forna befästningsvallarna. Foto 1960-tal

Råå camping, togs i bruk år 1951.