Prästabostället

Prästabostället, i folkmun för huset Fältarpsvägen 39. Huset revs 1937 och på tomten inryms numera en del av parkeringshuset Hummern vid Furutorpsgatan/ Södra Stenbocksgatan.