Promenaden

Promenaden, ibland benämnd Esplanaden, populärt namn på Drottninggatan under den tid då gatan var alléprydd. Beslut om en trädplantering togs 1876.