Prins Georgs bollwerk

Prins Georgs bollwerk, försvarsbastion ingående i försvarsvallen från 1650-talet runt staden. Den kan ännu i dag anas i dammen vid Valltorp.