Prins Christians bollwerk

Prins Christians bollwerk, försvarsbastion ingående i försvarsvallen från 1600-talet runt staden. Den kan ännu i dag anas som en damm ovanför Konsul Perssons villa.