Preben Jacobsson

Jacobsson, Preben, 1945–2000, bildkonstnär. Jacobsson var son till konstnären Eva Holmberg-Jacobsson. Efter en ganska omfattande utbildning verkade Jacobsson framför allt som tecknare och akvarellist och utvecklade en mycket personlig, meditativ teckningskonst, där bildpartier ofta samverkar med anteckningar, litterära citat eller filosofiska sentenser. Trots tydliga framgångar framträdde han sällan i utställningslivet.