Polisväsendet i Helsingborg

Polisväsendet i Helsingborg, fram till 1886 tjänstgjorde dragare som stadsvaktkarlar, då en form av polisiär verksamhet. Nämnda år påbörjades organiserandet av en poliskår med yrkespoliser. De lydde från början under magistraten och 1898 inrättades en Poliskammare med en polismästare som chef. Den förste med denna titel var Janne Palm, utnämnd 1899. Den södra delen av Rådhusets bottenvåning uppläts åt poliskåren där också visitations- och arrestlokaler inrättades. En kår av ridande poliser sattes upp med stallar i Fågelsångsgatan. Redan 1913 bildades en polisorkester. På 1920-talet inköptes en motorcykel och i februari 1944 togs den första s.k. radiobilen i bruk. 1965 förstatligades polisväsendet. KEA