Polishus

Det nya polishuset vid Ängelholmsvägen

Polishus, uppfört på f.d. fosfatfabrikens område vid Konsul Perssons plats 1971 sedan de sista byggnaderna av fosfatfabriken rivits. Ett nytt polishus stod klart 2006 mellan nuvarande Berga allé och Ängelholmsvägen.