Polisahuset

”Polisahuset”, i folkmun för ett vid förra sekelskiftet uppfört hus vid Planteringsvägen/Palmgatan. Det ombyggdes 1912 efter en eldsvåda. I huset bodde den tidens närpoliser. Det berättas att arrestlokalen var dålig och någon har påstått att endast en fyllerist satt i finkan under alla åren (!). Huset revs 1960.