Pålstorpsskatten

Pålstorpsskatten, funnen vid Pålstorp nr 6 och bestående av smycken (bl a en Torshammare), mynt m.m. med en sammanlagd vikt av drygt 0,5 kg. Den antas vara gömd omkring åren 950–975. Fyndet förvaras idag på Statens historiska museum.

Läs mera: Bror Schnittger, ”Helsingborgstrakten under forntiden”, Helsingborgs historia I (1925).