Pålstorps små- och folkskola

Pålstorps små- och folkskola, var belägen intill vägen mot Gantofta vid koloniområdet Gullvångens sommarby och var i bruk mellan åren 1895–1946. Under en tid användes skolan som Nödbostäder åt flyktingar. Byggnaden revs 1968.