Pålsjö Östra

Pålsjö Östra
Pålsjö Östra

Pålsjö Östra, bostadsområde är beläget söder om Pålsjö kyrkogård. Området byggdes ut under åren 1982–1983 efter en stadsplaneidé av planchefen Ulf Hedlund. Inom området finns cirka 320 lägenheter och radhus.