Pålsjö slott

Pålsjö slott sett från öster
Pålsjö slott sett från öster

Pålsjö slott. Murarna i huvudbyggnaden daterar sig från 1660-talet, men källaren i norra delen är ännu äldre. Huset har byggts om bl.a. 1869 och 1873. Vid senare tillfället fick tornet det utseende det har i dag. Arkitekt var då Christian Abraham från Danmark. Den förste kände ägaren är Sten Torbensen Bille (död 1520). Bland andra ägare i äldre tider har funnits släkter som Paulin, Gyllenskiepp, Pihl (släkten), Cöster (släkten), Rander och Hammar innan familjen Follin (släkten) förvärvade det 1834. År 1908 såldes stora delar av egendomen till staden. Namnet på egendomen har varierat genom åren. Den danska benämningen Paafuels Kiöf blir på 1660-talet Påvelsköp och ersätts senare omväxlande med Påhlsjö gård och Stora Pålsjö. Åren 1910–1923 kallas huset för Pålsjö slott, mellan 1923 och 1957 för Stora Pålsjö. Sedan Helsingborgs stad förvärvat byggnaden 1957 döptes det åter till Pålsjö slott. Mellan 1957 och 1980 användes det bl.a. till förråd för museets samlingar och sedermera bl.a. till kontor för parkförvaltningen, följt av Kärnfastigheter och sedan 2002 huserar privata företag i byggnaden. Se även Pålsjö fajansfabrik.