Pålsjö skola

Pålsjö skola, (1) den första skolbyggnaden uppfördes 1849 norr om Pålsjöbaden på en tomt som sedermera bebyggdes med den s.k. Gorthonska villan. Skolbyggnaden övergavs i slutet av 1800-talet.

En tillfällig skola Pålsjö skola, (2) inrättades i en del av de s.k. ”knegahusen”, mitt för Pålsjö kallbadhus.

År 1901 stod en ny skolbyggnad färdig, Pålsjö skola, (3) ritad av arkitekt Ola Anderson och med F.W. Landsberg från Råå som byggmästare. Marken hade skänkts av familjen Follin på Pålsjö. Från 1920-talet och några decennier framåt var Pålsjö skola främst avsedd för barn med nedsatt hälsa. Här fick de möjlighet till en kontakt med naturen, ”stärkande luft” och även möjlighet till en s.k. vilotimme under skoldagen. Senare fungerade byggnaden som skoldaghem men den verksamheten upphörde 1992. Härefter inrättades en miljöskola i huset, sedan avlöst av Nöjesteatern som använde byggnaden som kontor, repetitionslokal m.m. Den 1 dec. 2001 återinvigdes emellertid byggnaden som skolhus sedan Möllevångens Montessorigrundskola tagit över. År 2005 flyttades verksamheten p.g.a. för litet antal elever och därefter byggdes fastigheten om till privatbostäder. KEA