Pålsjö fästning

”Pålsjö fästning”, i folkmun benämning för Drottninggatan 226, uppförd 1915 för överingenjör A. Ramén. Huset övertogs senare av skeppsredare Johan Gorthon, se Gorthonrederierna.