Pålsjö damm och kvarn

Pålsjö damm och kvarn, varifrån en kulvert leder vattnet vidare mot Sundet

Pålsjö damm och kvarn, se Möllor/Kvarnar.