Pålsgatan

Pålsgatan. Före tillkomsten av Drottninggatan utgjorde gatan en led norrut till och från centrum.