Pir 16

Pir 16/Piren, en kulturell samlingspunkt för unga i Ångfärjestationens östra del. Verksamheten avvecklades 2004.