Pihlska vinkannorna

Pihlska vinkannorna, tillhör Mariakyrkans silversamling. Två kannor, skänkta av borgmästare Petter Pihl d.y. år 1756. De är tillverkade 1668 respektive 1674 och den äldre troligen av Frantz Andersen i Helsingör. Den yngre kan även den vara utförd av en Helsingörsmästare.