Petter Månssons lada

Petter Månssons lada, belägen i södra delen av nuvarande Slottshagen vilken tidigare var odlad mark. I samband med utställningen 1903 flyttades ladan österut till Stenbocksgatan/Munkavägen. Troligen uppförd på 1860-talet.