Petri gymnasieskola

Petri gymnasieskola, Östra Vallgatan. Skolan fick sitt ursprungliga namn efter Sankt Petri kyrka som låg här fram till reformationen. Den nuvarande byggnaden stod klar 1979 och ingår i skolstaden, skolbyggnaden heter numera International School of Helsingborg.