Persson & Co., läderhandel,

Persson & Co., läderhandel, S. Storgatan/ Karlsgatan
Persson & Co., läderhandel, S. Storgatan/ Karlsgatan

Persson & Co., läderhandel, startades 1899 av Nils Persson (1872–1958), som 1900 köpte firman Progress. År 1907 ändrades firmanamnet till Nils Perssons Läderhandel. Nils Persson hade tio barn, sju pojkar och tre flickor, alla blev efterhand involverade i läderhandeln. Äldste sonen, Sture, (1895–1958) tog över 1935 sedan fadern dragit sig tillbaka. Sture bildade ett aktiebolag, Läderfirman Persson & Co., AB. År 1981 tog dennes son, Nils Sture (känd som ”Pläder”) över firman. År 1921 startades Södra Läderhandeln på Södergatan och den togs om hand av Einar och Erik Persson. Vid mitten av 1940-talet ändrade de firmanamnet till Läder-Persson, vilket felaktigt sedan allmänt har kommit att användas även på den gamla handeln vid Södra Storgatan, Persson & Co., AB, men firmorna drevs var för sig under de olika namnen. De sju bröderna jämte barn och barnbarn växlade genom åren platser i butikerna, ibland som anställda och ibland som arbetsgivare. Den ursprungliga handeln, Persson & Co., på hörnet Södra Storgatan/Karlsgatan upphörde 1989 och Söderbutiken, Läder-Persson, stängde 1992. KEA