Persson & Cronzell AB

Persson & Cronzell AB, vin och spritfirma, känd bl.a. för sin egentillverkade ”PC-punsch”, även med etiketten ”Militär-punsch”. Företaget grundades 1873 i kompanjonskap mellan konsuln Nils Persson och köpmannen Johan Cronzell (1837–1885). Företaget hade bl.a. nederlag av vin och sprit samt framställning av punsch i Gamlegård, Norra Storgatan 9 med in- och utkörsel i Kullagatan (även känd som den Elerska gården). Efter Cronzells död leddes företaget under åtskilliga år av Berndt Kjessler. År 1904 uppfördes för Persson & Cronzell det tornprydda hus som ännu står kvar i hörnet av Kullagatan 6/Strömgränden. Det intilliggande huset, Kullagatan 8–10, uppfördes även det av och för företaget. Det över entrén inhuggna ”PC AB” står för Persson & Cronzell AB. Verksamheten upphörde år 1917 när staten övertog spritförsäljningen i landet.

Läs mera: Ivar P:son Henning: ”En gammal hälsingborgares minnen” (1950).